Databeskyttelse

Databeskyttelse

 

Oplysninger om databeskyttelse

Beskyttelsen af personlige rettigheder ved behandling af personlige oplysninger er vigtig for MAN. Vi behandler personlige oplysninger, som registreres ved besøget på vores website, i overensstemmelse med de gældende regler i det land hvor myndigheden, som har ansvaret for databehandlingen, har sit hovedsæde.

 

 

  1. Registrering af anonyme brugeroplysninger

 

Når du besøger vores website, gemmer vores webservere som standard IP-adressen og domænenavnet, hvorfra websitet tilgås, dato og klokkeslæt for dit besøg, websitet, som du besøger hos os samt tekniske oplysninger om besøget (http-metode, http-version, http-statuskode, de overførte datas længde og den anvendte browser).

2. Registrering og behandling af personlige oplysninger

Personlige oplysninger registreres kun, hvis du allerede har gjort dem tilgængelige for os inden for rammerne af en tilmelding til klubben, en rundspørge, en konkurrence.

 

  1. Øremærkning af brug og videregivelse af personlige oplysninger

Dine personlige oplysninger anvendes kun til det formål, som du har gives os disse oplysninger til. Der gives desuden heller ikke personlige oplysninger videre til en tredjepart. En videregivelse til statslige institutioner og myndigheder sker i rammen af tvingende, nationale lovregler. Vores medarbejdere er gennem os forpligtet til tavshed og beskyttelse af modtagne personlige oplysninger.

 

  1. Ret til tilbagekaldelse

Såfremt du i en af vores applikationer har givet dit samtykke til brug af dine oplysninger til modtagelse af virksomheds- og produktoplysninger, kan du til enhver tid med virkning fremover tilbagekalde din pågældende indvilligelse.

 

  1. Oplysningspligt, ret til rettelse

På forlangende meddeler MAN dig skriftligt, om og hvilke personlige oplysninger, der er gemt om dig hos os. Hvis der på trods af vores bestræbelse om korrekte oplysninger og aktualitet er gemt forkerte oplysninger, så retter vi dem efter en tilsvarende skriftlig oplysning herom.

 

  1. Sikkerhed

MAN beskytter dine data gennem tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at forhindre forsætlig eller uforsætlig manipulation, tab, ødelæggelse eller uautoriserede personers adgang. Vores sikkerhedsforanstaltninger, som f.eks. datakryptering, forbedres jævnligt i overensstemmelse med den teknologiske udvikling.

 

  1. Links til websites fra andre udbydere

Vores website kan indeholde links til websites fra andre udbydere. På tidspunktet, hvor disse links er lagt ind, har MAN sikret sig, at der ikke var ulovligt indhold på de direkte linkede websider. MAN har dog på ingen måde indflydelse på de linkede websiders indhold og kan ikke kontrollere disse fortløbende. Derfor påtager MAN sig intet ansvar for indholdet på de linkede websteder, som blev ændret efter links er lagt ind. Erklæringen om databeskyttelse gælder ikke for de linkede websider fra andre udbydere.

 

  1. Cookies

Cookies er små tekstfiler, som lagres på din computer, og som din browser gemmer. Cookies forårsager ingen skade på computer og indeholder ingen virus. De fleste browsere er indstillet sådan, at de automatisk accepterer cookies. Du har dog mulighed for at deaktivere denne funktion i browseren. MAN bruger cookies for at gøre indholdet mere brugervenligt, effektivt og sikkert. Vores cookies indeholder ingen personspecifikke oplysninger. De cookies, som vi anvender, er såkaldte ”session-cookies”. De slettes automatisk efter dit besøg. Selvfølgelig kan du også se vores website uden cookies. Det kan dog medføre en begrænsning af funktionerne af vores indhold.

 

  1. Forbehold

MAN kan til enhver tid tilpasse denne erklæring om databeskyttelse under overholdelse af standarderne for loven om databeskyttelse for at leve op til internettets stadige udvikling.

 

  1. Google Analytics

Vores website anvender Google Analytics, en webanalysetjeneste fra Google Inc. (”Google”). Google Analytics bruger også cookies. Det drejer sig om cookies fra Google selv (Google Analytics-cookies) og de såkaldte tredjeparts-cookies (DoubleClick cookies). Oplysningerne om dit brug af websitet (herunder din IP-adresse), som genereres af disse cookies, overføres til en server fra Google Inc. i USA og gemmes dér. Google benytter disse oplysninger for at analysere brugen af websitet for os for at samle rapporter om websiteaktiviteterne for os og for at yde yderligere serviceydelser, som er forbundet med brugen af websitet og internettet, især også funktioner for Display-reklame, f.eks. remarketing, rapporter om indtryk i Google Display-netværket, integration af DoubleClick Campaign Manager eller Google Analytics-rapporter om ydelsen i henhold til demografiske kendetegn og interesser. Google videregiver disse oplysninger også i givet fald til en tredjepart, hvis dette er lovpligtigt eller såfremt en tredjepart behandler disse oplysninger på vegne af Google. Google vil under ingen omstændigheder forbinde din IP-adresse med øvrige data fra Google.

 

Med brugen af websitet erklærer du dig indforstået med, at de data, som registreres herved, behandles af Google på den måde, som det blev beskrevet tidligere, og til det tidligere nævnte formål. Vi vil gerne gøre dig opmærksom på, at vores website anvender Google Analytics med udvidelsen ”anonymizeIp()” til forbedring af databeskyttelse. IP-adresse bliver derfor kun registreret forkortet og viderebehandles. Dermed er en direkte relation til personer under analysen af brugen af vores website udelukket. Du kan afvise brugen af Google Analytics-cookies med en udvidelse af browseren. Dermed kan du gøre brug af din ret til at gøre indsigelse imod dataregistrering, viderebehandling af data og brug at data gennem Google Analytics med virkning fremover. Hertil kan du installere deaktiverings-add-on til browsere fra Google Analytics. Dermed forhindrer du, at Google Analytics gemmer oplysninger om dine website-besøg.

Yderligere informationer samt oplysninger om download og til installation af denne deaktiverings-add-on finder du på tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 

  1. Addthis

Dette website indeholder ”Addthis”-plugins, som muliggør en indstilling af bogmærker hhv. fælles benyttelse af interessant website-indhold. Ved benyttelse af ”Addthis” anvendes der cookies. Oplysninger, som genereres i denne forbindelse (f.eks. brugstidspunkt eller browsersprog) overføres til Add This LLC i USA og behandles der. Nærmere oplysninger om databehandlingen gennem Add This LLC og af databeskyttelsen, som overholdes af Add This LLC, finder du på www.addthis.com/privacy.

Dette website indeholder især oplysninger om typen af de behandlede data og deres anvendelsesformål. En behandling af de berørte oplysninger gennem os finder ikke sted. Med benyttelsen af ”Addthis”-feltet erklærer du dig indforstået med databehandlingen gennem Add This LLC i det omfang, som det fremgår af websitet www.addthis.com. Du kan til enhver tid gøre indsigelse imod anvendelsen af dine oplysninger ved at aktivere knappen Opt-Out, nærmere oplysninger om dette finder du på: http://www.addthis.com/privacy/opt-out